Informații și documente

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Licee
Beneficiar: LICEUL TEHNOLOGIC „1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIESTI
NR. 719/SGL/RII/2.10.2018

Titlul subproiectului: VIITOR. REUȘITĂ. EDUCAȚIE. ABILITĂȚI. UMANITATE – 1 MAI (V.R.E.A.U.-1MAI)
Categoria grant: Mare
Valoarea totală a finanțării solicitate: 152500 euro (688196 lei)
Perioada desfășurării proiectului: 2.10.2018 – 2.10.2022 (4 ani)
Grupul țintă:
• Numărul estimat al elevilor participanți în proiect, defalcat pe ani: anul 1 – 100 ; anul 2 – 100 ; anul 3 – 100 ; anul 4 – 100
• Numărul estimat al elevilor participanți în proiect, aparținând grupurilor dezavantajate, defalcat pe ani: anul 1 – 70 ; anul 2 – 80 ; anul 3 – 78 ; anul 4 – 77
Obiectivul general al proiectului: Stimularea progresului școlar pentru elevii Liceului Tehnologic ”1Mai” Ploiești prin îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite în vederea unei mai bune inserții pe piața muncii precum și continuarea studiilor pe nivele superioare de educaţie.
Ținta strategică :
Promovarea unui învăţământ deschis, racordat la nevoile actuale de calificare, în vederea unei bune inserții pe piața muncii.
Obiectivele specifice:
O1: Îmbunătățirea competențelor cheie la disciplinele de examen de bacalaureat și de certificare a competențelor profesionale a 50 elevi de clasa a XII a pe fiecare an al derulării proiectului precum și a 50 elevi din clasele X-XI prin activități remediale la disciplinele la care întâmpină dificultăți de învățare
O2: dezvoltarea unui pachet de servicii de consiliere și orientare pentru carieră, precum și de activități extracurriculare adaptate nevoilor și intereselor celor 400 elevi din grupul țintă pe întreaga perioadă de derulare a proiectului
O3: dezvoltarea unui cadru adecvat desfășurării de activități formale și nonformale pentru 100 elevi anual pe perioada derulării proiectului.