PROIECT ERASMUS

Dragi elevi, distinşi dascăli, stimaţi părinţi, (link)

        Simbolic, luna septembrie devine inevitabil un sinonim al ideii de educație, de început de şcoală.
Vorbim despre un ceremonial încărcat de emoții și speranțe, pentru că ne regăsim în universul școlii – părinți,
elevi și profesori, pentru că definim idealuri și principii pedagogice, analizăm trecutul și construim paradigme educaționale,
strategii și proiecte.
Am încheiat un an școlar atipic, cu limitări inevitabile, cu restricții și măsuri impuse de situația epidemiologică dificilă.
Ne-am confruntat cu nevoia de reconfigurare a sistemului, a modului de predare, prin transferul spre competențe digitale.
Astfel, întâlnirile dintre elevi și profesori s-au petrecut, cu precădere, în spațiul virtual, distanțarea
înlocuind
relațiile directe și comunicarea afectivă. Prin devotament, determinare și competență din partea dascălilor, a directorilor
de unităţi şcolare, prin preocuparea plină de înțelegere a părinților, lecțiile virtuale au putut deveni experiențe de
învățare eficientă. Astăzi rememorăm eforturile depuse în anul şcolar trecut, reuşitele, clipele de cumpănă,
sprijinul primit şi oportunităţile fructificate, momentele de recunoaştere a muncii noastre. Revedem oameni şi locuri
dragi sau privim cu emoţie necunoscutul de la început de drum.
Pentru bobocii de la începutul fiecărui ciclu de învăţământ răsună astăzi întâiul clopoţel.
Le urăm bun venit şi numai împliniri în anii de şcoală ce vor urma. Dragi elevi de orice vârstă, să vă
bucuraţi de reuşite, să vă îmbogăţiţi în cunoaştere, să dobândiţi abilităţile ce vă vor fi de folos
timp îndelungat! Stimaţi educatori, învăţători şi profesori, am depus, în anul şcolar trecut, un efort
continuu și dificil de reconfigurare a abordărilor didactice care se
cuvine să fie apreciat şi recunoscut. Prin devotamentul nostru, vom putea asigura pe mai departe un învăţământ de
calitate, menit să răspundă nevoilor elevilor şi exigenţelor societăţii pentru care îi pregătim. Vă urăm să fiți sănătoși,
puternici și răbdători pentru ca împreună să conducem copiii şi adolescenţii pe treptele cunoașterii. Mulţumiri și urări adresăm,
de asemenea, personalului didactic-auxiliar şi nedidactic care a depus şi depune eforturi considerabile ca instituţiile de învăţământ
să funcţioneze bine şi să faciliteze accesul elevilor la resursele educaţionale. Prin cooperarea cu părinţii şi prin implicarea comunităţilor
locale în problemele şcolii, precum şi prin susţinerea venită din partea societăţii civile, avem convingerea că şi în anul şcolar
pe care îl deschidem astăzi vom sprijini performanţa şi modernizarea şcolii. Ne dorim ca procesul educativ să se desfăşoare sub semnul
normalităţii: şcoala să fie şcoală, clasa să fie clasă, iar elevii să trăiască bucuria devenirii în spaţiu real, lângă dascălii lor.
Succes tuturor în noul an şcolar!