Programul de funcționare al instituției

Programul de funcționare al instituției:
Departamentul administrativ : Luni-Vineri: 07.30 – 15.30
Departamentul didactic: Luni-Vineri: 08.00 – 19.50 (în timpul anului școlar;)
Audiențe director: – vezi
Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, Hotărârea 123/2002 – vezi
Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Liceului Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploiesti, vă rugăm să completaţi o cerere şi să o trimiteţi pe adresa liceului (Str. Petrolului, Nr. 16, 100521, Ploieşti, Jud. Prahova).

În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă,
conform legii.