Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile