Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1

– Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Liceului Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploiesti ;
– Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Liceului Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploiesti;
– Coordonatele de contact ale Liceului Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploiesti, respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax,
adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
– Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
– Programele şi strategiile proprii;
– Documentele de interes public;
– Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: documentele produse şi/sau gestionate de
către direcţiile din cadrul Liceului Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploiestisunt prevăzute în Regulamentul de organizare si funcţionare a unitatilor din
invatamantul preuniversitar;
– Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana
se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;