Lista funcțiilor din cadrul unității și a salariului de bază aferent

Transparenta salariala 30.09.2021

Transparenta salariala 31.03.2021