Invățămînt profesional

Pentru anul şcolar 2018-2019, LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI organizează admiterea în învăţământul profesional de stat pentru următoarele calificări:
1.calificarea profesională Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic – 28 locuri, operatori economici parteneri S.C. UZUC S.A. Ploiești și S.C. UPETROM 1 MAI S.A. Ploiești,
2.calificarea profesională Sudor -14 locuri, operatorul economic partener
S.C. UPETROM 1 MAI S.A. Ploiești,
3.calificarea profesională Mecanic utilaje și instalații în industrie – 14 locuri, operatorul economic partener S.C. CALSONIC KANSEI S.R.L. Ploiești.
La nivelul Liceului Tehnologic “1 Mai”, Municipiul Ploieşti NU se va organiza sesiunea de preselecţie a candidaţilor pentru toate etapele de admitere prevăzute în “Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019” – aprobat prin Anexa 1 la OMEN nr. 4795/31.08.2017, ci doar probă suplimentară de admitere.
Modalitatea de organizare şi desfăşurare a probei este descrisă în Procedura pentru admiterea în învăţământul profesional de stat – P73, elaborată la nivelul unităţii noastre de învăţământ.
Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5.068/2016 care se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea Calendarului admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei 1 la OMEN nr. 4795/31.08.2017.

  • OMEN 4795/31.08.2017-Calendar admitere IP si ID
  • Admiterea IP 2018-2019
  • Procedura admitere invățămînt profesional 2018
  • OMEN 4795/31.08.2017-Calendar admitere IP si ID
  • Metodologie admitere invatamant profesional de stat 3 ani