Informare publică și relații cu publicul

Informare publică și relații cu publicul

Liceul Tehnologic “1 MAI”, MUNICIPIUL PLOIEŞTI
Bvd. PETROLULUI, NR. 16, 100521, PLOIEŞTI, JUD. PRAHOVA

TEL.: 0344.801711, 0344.801712; FAX: 0344.801712,

E-mail: lic1maip@gmail.com

Programul de funcționare al instituției:
Departamentul administrativ : Luni-Vineri: 07.30 – 15.30
Departamentul didactic: Luni-Vineri: 08.00 – 19.50 (în timpul anului școlar;)
Audiențe director: – accesează

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001,
constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.
Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau
rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Pentru mai multe detalii consultaţi:

Legea 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public – vezi
Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, Hotărârea 123/2002 – vezi

Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Liceului Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploiesti, vă rugăm să completaţi o cerere
şi să o trimiteţi pe adresa liceului (Str. Petrolului, Nr. 16, 100521, Ploieşti, Jud. Prahova).

În cazul în care consideraţi că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, vă puteţi adresa cu o reclamaţie administrativă,
conform legii.

Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare:

– Cerere solicitare informaţii de interes public
– descarca
– Reclamaţie administrativă 1 – descarca
– Reclamaţie administrativă 2 – descarca
– Model raspuns solicitare informaţii de interes public – descarca


Lista informaţiilor de interes public comunicate din oficiu, conform Legii nr. 544/2001, art. 5, alin. 1:

– Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Liceului Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploiesti ;
– Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Liceului Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploiesti;
– Coordonatele de contact ale Liceului Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploiesti, respectiv : denumirea, sediul, numerele de telefon, fax,
adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
– Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
– Programele şi strategiile proprii;
– Documentele de interes public;
– Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii: documentele produse şi/sau gestionate de
către direcţiile din cadrul Liceului Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploiestisunt prevăzute în Regulamentul de organizare si funcţionare a unitatilor din
invatamantul preuniversitar;
– Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana
se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;

Contacte:

Liceul Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploiesti
Bvd. Petrolului, Nr. 16, 100521, Ploieşti, Jud. Prahova

Tel. Director 0737510076
Tel/fax secretariat 0344 801712
Adresa de e-mail: lic1maip@gmail.com
Adresa paginii de internet: http://www.liceul1maiploiesti.ro/

Linkuri utile