Condiții specifice pentru etapa de pretransfer între unitațile de învățămînt

SOTE16520180305175725