Activități de promovare

În perioada 01.03-12.05.2023 la nivelul fiecărei unități de învățământ care are ofertă educațională pentru învățământul profesional, inclusiv dual, este prevăzută acțiunea ”Săptămâna Meseriilor” , conform OME 5439/2022.

În data de 7.03.2023 la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Municipiul Ploiești a avut loc activitatea de prezentare a parteneriatelor unitate de învățământ – agent economic ”Noi și partenerii noștri pe drumul spre succes”. Activitatea a constatat în:

• Promovarea învățământului tehnic, profesional și dual în cadrul întâlnirii cu diriginții și elevii claselor a VIII-a din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, Municipiul Ploiești în scopul orientării școlare și profesionale, în vederea alegerii unei calificări profesionale căutate pe piața muncii.

• Prezentarea unității noastre de învățământ, a ofertei curriculare pentru anul școlar 2023-2024.

• Evidențierea exemplelor de bună practică în învățământul dual și a meseriilor de succes,

• Prezentarea parteneriatelor unității de învățământ profesional și tehnic cu bani economici.

Au participat profesori discipline tehnice din Liceul Tehnologic “1 MAI”, Municipiul Ploiești, profesori diriginți și 54 elevi de clasa a VIII a din școala gimnazială.