ANUNȚ DESCHIDERE AN SCOLAR 2021-2022!

 

Festivitățile de deschidere a anului școlar 2021-2022 vor avea loc cu respectarea prevederilor Ordinului  Ministerului Educației nr 5196/03.09.2021, luni, 13 septembrie 2021, conform următorului program :

Ora 9,00 Clasele IX P1,P2

Ora 9.45- Clasa IX B

Ora 10.00- Clasele IX A,P3

Ora 9.30-10.30- clasele X-XII, profesional si zi in functie de ora stabilita cu dirigintele

Elevii vor fi preluati de catre diriginte din curtea liceului și apoi vor fi conduși în sălile de clasă.

Participanții au obligația  să poarte  pe toată perioada desfășurării activităților masca de protecție.

Directiunea,

 

Structura anului scolar 2021-2022

Cursurile anului şcolar 2021 – 2022 vor începe luni, 13 septembrie 2021.

Decizia este prevăzută în ordinul ministrului Educației nr. 3.243/5 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial de astăzi, 16 februarie 2021.(https://www.edu.ro/structura_anului_scolar_2021_2022) 

Potrivit acestui document, anul școlar 2021 – 2022 începe la data de 1 septembrie 2021 și se structurează pe două semestre (34 de săptămâni), după cum urmează:

Semestrul I: 14 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021.

Semestrul al II-lea: 20 săptămâni de cursuri, dispuse în intervalul 10 ianuarie 2022 – 10 iunie 2022, cu includerea programului ,,Școala Altfel’’, în perioada 8 – 14 aprilie, interval în care se pot organiza fazele naționale ale olimpiadelor școlare.

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

  • 25 – 31 octombrie 2021: vacanță pentru învățământ preșcolar și primar;
  • 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022: vacanța de iarnă;
  • 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022: vacanța de primăvară;
  • 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023, vacanța de vară.

Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

 

ARHIVĂ AN ȘCOLAR 2020-2021
 

ARHIVĂ AN ȘCOLAR 2019-2020
 

ARHIVĂ AN ȘCOLAR 2018-2019
 


ARHIVĂ AN ȘCOLAR 2017-2018