Misiunea Liceul Tehnologic “1 Mai”, este preocupat
să asigure servicii de educație si formare profesională ce au la bază
calitatea și asigurarea de șanse egale tuturor participanților la proces,
astfel încât să formeze absolvenți autonomi, responsabili, în măsură să decidă asupra
propriei cariere și vieți, să contribuie la definirea propriilor căi de dezvoltare și împlinire intelectuală și profesională

Viziunea– Școala noastră dorește să păstreze tradiția locală,
să consolideze noi tradiții, să raspundă nevoilor comunitații, cerințelor
individuale și de grup, să aibă relații de parteneriat cu comunitatea locală
și cu școli de același profil din țară și din Uniunea Europeană pentru dezvoltarea
dimensiunii europene a învățamântului profesional și tehnic.