BACALAUREAT 2022


PROIECT „I AM HAPPY WITH MYSELF”Project Erasmus+
Ready, steady, click: walk around the city and help the planet!

OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ ETAPA JUDEȚEANĂ, MARTIE 2022

 • Elevi calificati Olimpada nationala
 • REZULTATE PROBA SCRISA, ANUNT CONTESTATII
 • BAREM SUBIECTE
 • REZULTATE CONTESTATII
 • REZULTATE FINALE OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA
 • REPARTIZAREA CANDIDATILOR PE SALI, ANUNT PARTICIPANTI, CRITERII CALIFICARE SI ACORDARE PREMII
 • Informare privind gradul de vaccinare în rândul personalului angajat în
  cadrul Liceului Tehnologic ”1 Mai”, Municipiul Ploiești


  Potrivit datelor centralizate la nivelul instituției, rata generală de vaccinare
  a angajaților din Liceul Tehnologic ”1 Mai”, Municipiul Ploiești este de 61%.


  Calendar stabilire cifra de scolarizare

  2022-2023

  ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL ŞI ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL

  Pentru anul școlar 2022-2023, operatorii economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică,
  pot solicita în scris la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), şcolarizare în
  ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL la o anumită unitate de învățământ, pentru o anumită calificare. Solicitările se trimit pe email la adresa registratura.
  cndipt@gmail.com, cu respectarea termenului limită prevăzut în prezentul calendar – 19 noiembrie 2021.
  Operatorii economici interesaţi de ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL transmit unităților de învățământ sau Inspectoratului
  Școlar solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2022-2023 până la data de 15 noiembrie 2021.
  Liceul Tehnologic “1Mai”, Municipiul Ploieşti poate şcolariza în învăţământul profesional dual şi învățământul profesional
  următoarele calificări de Nivel 3: Electronist aparate şi echipamente, Electrician exploatare joasă tensiune, Electrician
  constructor, Confecţioner produse electrotehnice, Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic, Strungar,
  Sudor, Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice, Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie.
  În atașament se găsește Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare
  în învățământul dual şi în învățământul profesional pentru anul școlar 2022-2023, conform OME 5513/28.10.2021.
  Anexa 1 a OME 5513/28.10.2021 conține modelul de Solicitare de școlarizare în învățământul dual
  pentru anul școlar 2022-2023,Anexa 2 la OME 5513/28.10.2021 conține modelul de Solicitare de școlarizare în învățământul
  profesional pentru anul școlar 2022-2023.
  Legislația în vigoare:
  • OME 5513/28.10.2021 Ordin privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de
  școlarizare în învățământul dual şi în învățământul profesional pentru anul școlar 2022-2023, precum și a modelelor
  pentru avizarea de către CLDPS, CNDIPT și Unitatea Administrativ Teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în
  învățământul dual şi în învățământul profesional
  • Anexa 1 la OME 5513/28.10.2021 – Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul
  dual şi în învățământul profesional pentru anul școlar 2022-2023.
  • Modelul Contractului-cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul professional de stat este cel din anexa
  nr.1 la Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr.5033/2016.
  • Modelul Contractului de parteneriat pentru învăţământul dual este cel din anexa la Metodologia de organizare şi funcţionare
  a învăţământului dual, aprobată prin OMEN nr.3554/2017.
  Anexa 1
  la Calendar Solicitare scolarizare inv dual


  Anexa 2 la Calendar Solicitare scolarizare inv profesional


  Calendar stabilire cifra de scolarizare

  STRUCTUA AN SCOLAR 2021-2022


  PLAN SCOLARIZARE 2021-2022


   
  ARHIVĂ AN ȘCOLAR 2020-2021

  ARHIVĂ AN ȘCOLAR 2019-2020
   

  ARHIVĂ AN ȘCOLAR 2018-2019

   

  ARHIVĂ AN ȘCOLAR 2017-2018